Indeksi kertoo biosimilaarien käyttöasteesta

KOKO SUOMI
KOKO SUOMI LANSI-UUSIMAA-HD ITA-UUSIMAA-HD LANSI-HELSINKI-HD ITA-HELSINKI-HD VARSINAIS-SUOMI-HD SATAKUNTA-HD KANTA-HAME-HD PIRKANMAA-HD PAIJAT-HAME-HD KYMENLAAKSO-HD ETELA-KARJALA-HD ETELA-SAVO-HD ITA-SAVO-HD POHJOIS-KARJALA-HD POHJOIS-SAVO-HD KESKI-SUOMI-HD ETELA-POHJANMAA-HD VAASA-HD KESKI-POHJANMAA-HD POHJOIS-POHJANMAA-HD KAINUU-HD LANSI-POHJA-HD LAPPI-HD AHVENANMAA-HD

BIOSIMILAARI-INDEKSI1 näyttää biosimilaarien käyttöasteen valtakunnallisesti tai alueittain. Akselit osoittavat käyttöasteen eli indeksin, ajanjakson ja käytössä olevien lääkeaineiden määrän.

Valitse ajanjakso ja mene hiirellä kyseisen pylvään päälle. Oletuksena on koko Suomi, mutta voit valita alueen oikealla olevasta valikosta. Sen alla olevaan siniseen neliöön ilmestyy valitsemasi ajanjakson ja alueen tiedot.

MITÄ ENEMMÄN BIOSIMILAAREJA KÄYTETÄÄN suhteessa viitevalmisteisiin, sen korkeampi indeksi. Indeksi perustuu määrättyjen biologisten lääkkeiden vuorokausiannosten lukumäärään. Indeksissä ovat mukana ne lääkeaineet, joista on olemassa biosimilaari Suomen markkinoilla. Jokaisen lääkeaineen kohdalla biosimilaarien markkinaosuus lasketaan erikseen ja indeksi on näiden keskiarvo.

Biosimilaar­ien käyttöaste vaikuttavan aineen mukaan

Biosimilaari-indeksiä voi tarkastella myös vaikuttava aine kerrallaan. Mielenkiintoista!

Mikä on kunkin vaikuttavan aineen oma biosimilaari-indeksi ja miten se on kehittynyt edelliseen vuosineljännekseen verrattuna? Sen näet tästä taulukosta. Valmiit luvut ovat valtakunnalliset, mutta voit valita vasemmalla olevasta valikosta alueita tarkasteluun ja vertailla niitä keskenään.

Tarkastele ja vertaile alueittain:

  Biosimilaarit –
  merkittävä rooli tulevaisuuden lääke­hoidossa ja lääke­kustannusten hillitsemisessä.

  Biologinen lääkehoito on mullistanut monen sairauden hoidon. Samalla se on kuitenkin kasvattanut yhteiskunnan lääkekorvausmenoja, joista viidennes koostuu biologisista lääkkeistä.2

  Biosimilaari on biologinen lääke, joka on yhtä turvallinen, tehokas ja laadukas kuin sen viitevalmiste.3 Biosimilaareilla on suotuisa vaikutus koko lääkeryhmän hintaan. Ne siis mahdollistavat biologisen lääkehoidon useammalle potilaalle ilman lääkekustannusten kasvua.1,4

  Miksi
  biosimilaarien
  käyttö säästää
  euroja?

  Mitä useammin valitaan biosimilaari viitevalmisteen sijaan, sitä enemmän biosimilaareilla on kysyntää. Kun on kysyntää, tulee olemaan myös tarjontaa. Uusien biosimilaarien markkinoille tulo laskee hintatasoa eli säästää lääkekorvausmenoja. Näin yhä useampi potilas saa mahdollisuuden hyötyä biologisesta lääkehoidosta.4,5

  Biosimilaarien markkinoille tulo laskee yleensä koko lääkeryhmän hintoja4

  Biologisten lääkkeiden hinnat ovat Suomessa laskeneet biosimilaarien myötä noin6*

  Adalimumabi

  74 %

  Etanersepti

  71 %

  Pegfilgrastiimi

  63 %

  * Edullisin saatavilla oleva adalimumabi/etanersepti/pegfilgrastiimi ennen kyseisen lääkeaineen biosimilaarien markkinoille tuloa ja 05/2023, prosentuaalinen hintaero.

  Suomi tarvitsee
  yhteisen tavoitteen

  Apteekista reseptillä noudettavien biosimilaarien käytön osalta Suomi on vielä jäljessä muista Pohjoismaista.1 Emme ole vielä osanneet riittävästi hyödyntää sitä säästöpotentiaalia, mikä syntyisi vaihdoista ja hoidon aloittamisista biosimilaareilla.

  Biosimilaarien käyttöönottoa edistävät tekijät ovat tyypillisimmin yhteiskunnallisia ja organisatorisia: riittävällä ja riippumattomalla informaatiolla sekä yhteisillä käytännöillä ja toimintatavoilla lääkkeenmääräämisessä ja lääkehankinnoissa on paljon merkitystä7

  Olisi tärkeää, että sekä alueelliset että valtakunnalliset toimijat ottavat vastuuta biosimilaarien käyttöönotosta ja hyvin toimivan järjestelmän luomisesta Suomeen. Tämän työn edistämiseksi on oltava tiiviissä vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden kanssa.

  -

  Fimean vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan lääkärit suhtautuvat biosimilaareihin pääosin positiivisesti.7

  Se on hyvä alku.

  Tietoa ja linkkejä aiheeseen liittyen

  Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi reumatologisten, dermatologisten, onkologisten ja gastroenterologisten sairauksien sekä diabeteksen hoidossa. Biologiset lääkkeet ovat peräisin elävistä soluista.

  Biosimilaarit eli samankaltaiset biologiset lääkkeet on kehitetty vastaamaan mahdollisimman tarkasti alkuperäistä biologista lääkettä eli viitevalmistetta. Kun viitevalmisteen patenttisuoja raukeaa, biosimilaarit tulevat markkinoille ja tuovat mukanaan tervettä hintakilpailua.

  Suomessa ensimmäisenä markkinoille tulevan, korvattavan biosimilaarin on myyntiluvan saadakseen oltava hinnaltaan 30 % edullisempi kuin viitevalmisteen. Yleensä myös viitevalmisteen hinta laskee biosimilaarin tultua markkinoille. Koko lääkeryhmän alhaisempi hintataso mahdollistaa yhä useammalle potilaalle biologisen lääkehoidon lääkekustannuksia kasvattamatta.4,5

  Laki biologisen lääkkeen määräämisestä tarkoittaa, että lääkärillä on velvoite määrätä keskenään vertailukelpoisista biologisista valmisteista edullisinta sekä hoidon aloituksessa että reseptiä uusittaessa. Toisin voi toimia ainoastaan kirjaamalla reseptiin potilaskohtaisen lääketieteellisen tai hoidollisen perusteen. Lakimuutos astui voimaan alkuvuonna 2023, ja sen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta.

  Suomessa myynnissä olevat biosimilaarit
  ja niiden viitevalmisteet löytyvät listattuina Fimean verkkosivulta.

  Lääkkeiden hinnat ovat saatavilla muun muassa Kelan ylläpitämästä Lääkehaku-palvelusta.

  1. Sales data, IQVIA.
  2. Kela.fi, apteekin välityksellä maksetut sv-korvaukset 2018.
  3. EMA: Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals. 2017.
  4. QuintilesIMS. The Impact of Biosimilar Competition in Europe, May 2017.
  5. Giuseppe D, et al. Expert Opinion on Biological Therapy, 2018;18:5, 499-504

  6. Lääkkeiden hintalautakunta Hila. Kuukausittain päivitettävät hintatiedotteet. Edullisin saatavilla oleva adalimumabi/etanersepti/pegfilgrastiimi ennen biosimilaarien markkinoille tuloa ja 4/2022, prosentuaalinen hintaero.
  7. Fimea: Biosimilaarien käyttöönotto Suomessa – lääkäreiden näkemyksiä, Fimea kehittää, arvioi ja informoi – julkaisusarja 4/2019